Förenkla och spara tid med molntjänster och digitala ekonomiflöden!

90% minskad kvittohantering med molntjänster och digitala ekonomiflöden!

90% minskad fakturahantering med molntjänster och digitala ekonomiflöden!

Optimera kvalitet och ledtider med moln-tjänster och digitala ekonomiflöden!

Dela information enkelt och säkert med molntjänster och digitala Ekonomiflöden!

Digitala ekonomiflöden med InStiro Digital Plattform

Stor arbetstidsvinst och bättre kvalitet.

%

InStiro hjälper dig att välja ut lämpliga molntjänster och ser till att de samordnas på bästa sätt. På så sätt sparar du uppemot 90% av tiden i de flesta av ekonomiarbetets arbetsmoment.

Digitala Ekonomiflöden

Genom unika paketering av molntjänster med hög nivå av automation och integrering uppnås en arbetstidsvinst på upp emot 90% i de flesta arbetsmomenten i det totala ekonomiarbetet

Reseräkning

Digital reseräkning består av

 • Digital automatiserad kvittohantering
 • Digital automatiserad körjournal
 • Digital förenklad hantering traktamenten
 • Digital förenklad utläggsrapport

Med digital reseräkning uppnår man många fördelar för både anställd, verksamhet och byrå

 • Ett enkelt och enhetligt sätt att samarbeta med reseräkning
 • Säkerställer hög kvalitet i underlag, bokföring och utbetalning ersättning
 • Säkerställer att lagar och bestämmelser uppfylls
Fakturahantering

Digital fakturahantering består av

DIGITALA LEVERANTÖRSFAKTUROR

 • Digital automatisk fakturahubb – ta emot fysisk faktura, pdf bifogad e-post eller helt elektronisk faktura
 • Tjänst skanning och arkivering fysisk faktura
 • Digital automatisk tolkning innehåll faktura
 • Digital automatisk matchning med leverantörer
 • Digital automatisk registrering i reskontra
 • Digital automatisk registrering bokföring
 • Digital automatisk utbetalning (se betalningsflöden)

DIGITALA KUNDFAKTUROR

 • Digital automatisk fakturahubb – central utskrift och skicka faktura som tjänst, pdf bifogad e-post eller helt elektronisk faktura
 • Digital automatisk registrering i reskontra
 • Digital automatisk registrering bokföring
 • Digital automatisk inbetalning (se betalningsflöden) med automatisk uppdatering kundreskontra och bokföring
 • Digital automatisk Inkassotjänst (se Inkasso)

Med digital fakturahantering uppnår man många fördelar för både verksamhet och byrå

 • Ett enkelt och enhetligt sätt att samarbeta med fakturahantering
 • Säkerställer hög kvalitet i underlag, reskontra, bokföring och betalningsflöden
 • Säkerställer att lagar och bestämmelser uppfylls
Betalningsflöden

Digitala betalningsflöden består av

KUNDINBETALNINGAR

 • Digital automatisk kundinbetalning genom hög nivå bankintegration*
 • Digital automatiskt matchning mot kundreskontra*
 • Digital automatisk uppdatering reskontra och bokföring*
 • Digital automatisk påminnelse och Inkasso (se Inkasso)

LEVERANTÖRSUTBETALNINGAR

 • Digital automatisk utbetalning genom hög nivå bankintegration*
 • Digital automatiskt matchning mot reskontra*
 • Digital automatisk uppdatering reskontra och bokföring*

Se även bankintegration under Bokföring

Med digitala betalningsflöden uppnår man många fördelar för både verksamhet och byrå

 • Ett enkelt och enhetligt sätt att samarbeta med betalningsflöden
 • Säkerställer hög kvalitet i betalningsflöden, korrekt reskontra och bokföring
 • Säkerställer att lagar och bestämmelser uppfylls

* Beroende på bankintegration

Inkasso

Digital Inkassotjänst består av

 • Digital automatiserad kundinbetalning (se betalningsflöden)
 • Digital automatisk överföring kundfakturor
 • Digital automatisk fakturauppföljning och Inkasso
 • Digital molntjänst med översikt och detaljer om kunders fakturor och betalningar
 • Stort urval rapporter
 • Digital molntjänst för kunder att följa upp sina fakturor

Med digital Inkassotjänst uppnår man många fördelar för både kunder, verksamhet och byrå

 • Ett enkelt och enhetligt sätt att samarbeta med obetalda fakturor
 • Säkerställer bättre likviditet med automatisk uppföljning fakturor och betalningar
 • Säkerställer hög kvalitet i underlag, bokföring och betalningskvalitet
 • Säkerställer att lagar och bestämmelser uppfylls
Bokföring

Digital bokföring ovh bankavstämning* består av

 • Digital automatisk överföring av banktransaktioner*
 • Digital automatisk matchning befintliga verifikationer
 • Digital förenklad och automatiserad registrering av saknade verifikationer
 • Digital automatiserad kvittohantering med automatisk bokföring (se reseräkning)
 • Digital automatiserad fakturahantering med automatisk uppdatering reskontra och bokföring (se fakturahantering)
 • Digital automatisk matchning betalningar (se betalningsflöden)

Med digital bokföring och bankavstämning uppnår man många fördelar för både verksamhet och byrå

 • Ett enkelt och enhetligt sätt att samarbeta med bokföring
 • Säkerställer hög kvalitet i underlag, bokföring och bokslut
 • Säkerställer att lagar och bestämmelser uppfylls
 • Möjlighet till bättre kontroll likviditet och ekonomistyrning

* Beroende på bankintegration

Ekonomistyrning

Med bättre kvalitet och kontinuitet i uppdaterad bokföring och rapportering får verksamhetens ledning ett fantastiskt verktyg för ekonomistyrning och bättre kontroll av verksamhetens likviditet

Lagar och bestämmelser

InStiro digitala molntjänster och mobila appar med företagsanpassade rutiner och utbildning styr alla till att göra rätt. Det säkerställer att underlag och bokföring uppfyller lagar och bestämmelser avseende anställda och bokföring för verksamheten.

InStiro är specialister på digitala ekonomi-flöden mellan byrå och verksamhet

Med drygt 25 års samlad erfarenhet är vår kunskap vår styrka till våra kunder

Vi lever som vi lär och standardiserar och förenklar alla steg i våra processer

InStiro Ekonomi+

Abonnemang ekonomitjänster

Alla priser är angivna exkl. moms och i sin grundversion för tjänst löpande bokföring. Pris för molntjänster, system, licenser och banktjänster tillkommer till pris ekonomitjänst. Priser och tjänster förutsätter att av InStiro anvisade villkor, systemtjänster och arbetssätt tillämpas

* betecknade tjänster är tillval eller tillägg till löpande bokföring

** betecknade tjänster och pris är beroende av bankintegration till använda molntjänster

InStiro Affärsområden

Ekonomistyrning

I en tid med hårdare affärsklimat för  företag att kunna leverera med god lönsamhet är ekonomistyrning med kontinuerligt uppdaterad lednings-information en förutsättning för att kunna fatta rätt beslut och göra bra affärer.

Ekonomitjänster

Våra ekonomitjänster har helt automatiserade ekonomiflöden i de flesta moment genom integrerade Molntjänster som minskar manuell hantering och felmarginal med mer än 90%. Vi hjälper  företag att följa lagar och bestämmelser.

IT-tjänster

Med unik paketering av ledande Molntjänster IT-Infrastruktur, Open Source lösningar och rätt IT-plattform ger vi våra kunder besparingar på mer än 90% i nyinvestering, drift och support för system och tjänster.

Tjänster i InStiro Digital Plattform

Skicka in ert namn och kontaktinformation så återkommer vi inom kort

13 + 14 =

InStiro Business Support AB

040-630 60 60

Privacy Policy

Copyright 2019

InStiro Business Support